برگزاری دوره پیشرفته اکسپلویت نویسی

اولین دوره پیشرفته اکسپلویت نویسی در تاریخ ۲۸ بهمن در موسسه نورانت برگزار شد در این دوره به تشریح آسیب پذیری های  پیشرفته و نحو نوشتن اکسپلویت برای آن ها پرداخته شد

آسیب پذیری های بررسی شده  در بخش ویندوز و لینوکس

 • Heap overflow 
 • format String
 • function pointer
 • null reference
 • UAF
 • integer overflow
 • آسیب پذیری های بررسی شده در بخش کرنل و درایور ها
 • arbitrary memory overwrite
 • pool overflow
 • use after free
 • null point reference

  نحوه نوشتن اکسپلویت برای آسیب پذیری های بالا  و بررسی آسیب پذیری مختلف کرنل ویندوز و اجرای اکسپلویت از طریق آسیب پذیری در سطح درایور ها بخشی از مطالب این دوره بود


اشتراک گذاری: