برخی از مشتریان

بانک مرکزی
سپاه
نیروی انتظامی
صدا و سیما
بانک صادرات
بانک ملت
رایتل