• زمان های مشخص شده جهت شروع کلاس ها ممکن است تغییر یابد، لطفاً قبل از ثبت نام با واحد آموزش تماس بگیرید.
  • حداقل تعداد افراد برای شروع کلاس ها 12 نفر می باشد.
  • دوره های سازمانی و اختصاصی در تقویم آموزشی ذکر نشده، لذا برای اطلاع بیشتر با واحد آموزش تماس بگیرید.

نام دوره
ساعت
مدرس
روزهای برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
شهریه
وضعیت
<% item.course.name %> <% item.course.duration %> <% item.master.name %> <% item.event.weekcycle %> <% item.event.start_at.time + ' - ' + item.event.end_at.time %> <% item.event.start_at.date %> <% item.price.toLocaleString() %> <% statusText(item.capacity) %> ثبت نام ثبت نام