16 سال

سابقه درخشان در آموزش دوره های تخصصی امنیت

مجوز ها و اعتبارات

پیشرو در آموزش امنیت سایبری

برخی از مشتریان ما

آخرین مطالب

28 فروردین 1400
23 فروردین 1400

موقعیت های شغلی

08 شهریور 1400
08 شهریور 1400
08 شهریور 1400
90
دوره ها
9000
مدارک صادر شده
12
اساتید
16
سابقه فعالیت