Nooranet English Logo

گواهینامه رسمی :

با توجه به درخواست سازمان ها ، بانک ها و شرکت های مختلف از ابتدای سال 1401 موسسه نورانت برای تمامی دوره های امنیت سایبری آزمون تئوری و عملی برگزار نموده و در صورت قبولی افراد مدرک رسمی پایان دوره که در سایت نورانت قابل صحت سنجی می باشد اعطا‌ء می گردد.

عکس مدرک رسمی به شکل زیر می باشد :

گواهینامه حضور در دوره :

پایان هر دوره به افرادی که در دوره حضور داشته اند گواهی شرکت در دوره داده می شود که فقط نشان دهنده حضور آنها در دوره مربوطه می باشد و به هیچ عنوان نشان دهنده سطح علمی افراد نمی باشد.

عکس گواهی حضور در دوره به شکل زیر می باشد :

در صورتی که افراد مدرک رسمی را از موسسه نورات دریافت نمایند نشان دهنده سطح نسبی علمی و عملی آن افراد در دوره مربوطه می باشد و سازمان ها ، بانک ها ، ارگان های نظامی و شرکت های مختلف می توانند با اطمینان بیشتری اقدام به گزینش آن فرد نمایند و یا سطح و رتبه شغلی را افزایش دهند.

تاریخ ارسال : 06 فروردین 1401 دسته بندی : اخبار نورانت