16 سال

سابقه درخشان در آموزش دوره های تخصصی امنیت

مجوز ها و اعتبارات

پیشرو در آموزش امنیت سایبری

برخی از مشتریان ما

آخرین مطالب

28 فروردین 1400
23 فروردین 1400
24 اسفند 1399

موقعیت های شغلی

20 خرداد 1400
20 خرداد 1400
90
دوره ها
9000
مدارک صادر شده
11
اساتید
16
سابقه فعالیت