17 سال

سابقه درخشان در آموزش دوره های تخصصی امنیت

مجوز ها و اعتبارات

پیشرو در آموزش امنیت سایبری

برخی از مشتریان ما

آخرین مطالب

04 فروردین 1401
09 بهمن 1400

موقعیت های شغلی

27 اردیبهشت 1401
18 اردیبهشت 1401
90
دوره ها
9000
مدارک صادر شده
11
اساتید
17
سابقه فعالیت