Nooranet English Logo

مهندس شمسی پور

مدرس دوره های امنیت

بیش از بیست سال سابقه در حوزه امنیت شبکه‌‌های رایانه‌ای، مخابراتی و صنعتی در کنار تجربه تولید محصولات امنیت شبکه مبتنی بر مدل SDLC و متدولوژی Scrum.
moc.tenaroon@retsam
nooranet.com