Nooranet English Logo

درباره ما

گرچه در دنیـای امروز هیچگـاه نمی توان تهدیدات را به صفر رساند اما می توان در جهت کاهش آن گام برداشت. آموزش صحیح و کاربردی یکی از مهمترین عوامل در جهت کاهش تهدیـدات و فقط یکپارچـگی شبکه  می باشد.

دپارتمـان امنیت شبکه و اطلاعات نــورانت با هدف ارائه خدمات در زمینه آموزش دوره های تخصصی و فوق تخصصی امنیـت شبکـه و اطلاعات  تأسیس شده است. هدف اصلی ما ارائه راهکارهای اصولی در زمینه بالابردن سطح علمی جامعه در زمینه امنیت می باشد. کلیه دوره هایی که در این دپارتمـان تدریـس می شوند  بر اساس استانـداردهای موجود در زمینـه شبکه و اطلاعات  طراحی شده اند. دپارتمـان امنیت شبکه و اطلاعات نــورانت امیـدوار است تا بتواند در زمینه پیشبرد سطح عامی جامعـه گامی ناچیز بردارد.

آموزش و پژوهش به عنوان رسالت اصلی موسسه نورانت می باشد که در طول این سا ل ها همواره سعی داشته ایم که از این رسالت مقدس دور نشویم.
ارائه بیش از 40 دوره متنوع در زمینه امنیت شبکه و اطلاعات از افتخارات موسسه نورانت در بخش آموزش می باشد و همچنین همکاری و آموزش پرسنل صنعت ها ی مختلف در جهت حفظ اطلاعات سیستم ها و شبکه های آن ها که  از افتخارات ما می باشد

فعالیت های ما در بخش آموزش به گرو ه های زیر تقسیم می شود :

  • برگزاری دوره های  تست نفوذ
  • برگزاری دوره های  جرائم رایانه ای
  • برگزاری دوره های  دفاع سایبری
  • برگزاری دوره های  (SOC)
  • برگزاری دوره های مدیریت امنیت اطلاعات