Nooranet English Logo

نام شرکت /سازمان : شرکت کاشف

جنسیت: مرد / زن

عنوان شغلی:

کارشناس امنیت شبکه و سرویس های زیرساخت


مهارت های عمومی:

 • زبان انگلیسی خوب

  توانمندی در زمینه گزارش نویسی

  تسلط بر مفاهیم پایه شبکه های کامپیوتری

  تسلط بر مفاهیم امنیت اطلاعات

  آشنایی با انواع مدل های معماری و پیاده سازی شبکه های امن (نظیر Cisco Safe)

  آشنایی با سرویس ها و پروتکل های شبکه (نظیر Active Directory, DNA, LDAP, SMB و غیره)


مهارت های تخصصی: (حداقل یک مورد از موارد ذیل)

تسلط بر راه کارهای امنیتی موجود در حوزه مجازی سازی نظیر NSX

تسلط بر پیکربندی حداقل یک مورد از تجهیزات امنیتی شبکه (نظیر فایروال، IPS/IDS) و شناخت کافی از سایر تجهیزات امنیتی مشابه

تسلط بر پیکربندی تجهیزات شبکه و زیرساخت (نظیر Rouret , Switch و غیره)

تسلط بر سامانه های مدیریت و تحلیل رویدادنگاشت (نظیر Splunk, ELK) و همچنین شناسایی تهدیدات و پاسخ به رخداد

تسلط بر راهکارهای امنیتی در حوزه مدیریت آسیب پذیری نظیر سامانه های مدیریت وصله های امنیتی

تسلط بر ممیزی و مقام سازی سرویس ها و تجهیزات شبکه براساس استانداردهایی نظیر CIS


اطلاعات تماس:

لطفا رزمه خود را به آدرس ایمیل [email protected] ارسال فرمایید.


تاریخ ارسال : 10 شهریور 1401 دسته بندی : موقعیت های شغلی